Zemědělská činnost

Naše společnost sídlící nedaleko Horšovského Týna v okrese Domažlice se zabývá zemědělskou činností v oblasti jak rostlinné, tak živočišné výroby. Se svojí obhospodařovanou výměrou je naše firma jedním z největších zemědělských podniků v Plzeňském kraji. Naši firmu zviditelnily především chovatelské úspěchy v oblasti chovu holštýnského skotu s kolekcí dojnic Fanatička, Lidka a Ester (viz odkaz živočišná výroba).

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti zveřejňované dle §7 zákona o obchodních korporacích:

Název společnosti:
Meclovská zemědělská, a.s.

Sídlo:
Meclo 72, 346 01 Horšovský Týn

Zápis do OR:
30. dubna 1996 u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 540

IČ:
64834646

Odkaz na Justice.cz:
Meclovská zemědělská, a.s.

Rostlinná výroba

Meclovská zemědělská, a. s. vznikla v roce 1996 na základě transformace Zemědělského družstva Meclov. V současné době (2019) je ve vlastnictví cca drobných 380 akcionářů. Hospodaří na okrese Domažlice na výměře cca 3.550 ha zemědělské půdy, z toho je 2.900 ha půdy orné, zbytek jsou trvalé travní porosty. Obdělávanou výměrou pozemků jde o jeden z největších podniků v okrese Domažlice v působnosti pěti obecních či městských úřadů. Zabývá se jak rostlinnou, tak živočišnou výrobou. Osevní postup je zastoupen obilovinami, olejninami a plodinami určenými pro výživu chovu skotu. Od roku 2012 provozuje bioplynovou stanici v Meclově o hodinovém elektrickém výkonu 1.200 kW. Ve svém areálu v Meclově rovněž prodáváme LPG.

Živočišná výroba

Nosným odvětvím je ale jednoznačně výroba živočišná, konkrétně chov mléčného holštýnského skotu. Chov je soustředěn do farem v obcích Srby, Březí, Třebnice, Dolní Metelsko a v Hostouni. Na těchto farmách je ustájeno cca 2.700 kusů skotu, z toho 1.000 dojnic soustředěných na farmách ve Březí a v Srbech. Užitkovostí dojnic přesahujících 10 tis. litrů mléka na kus a rok se společnost řadí mezi špičku v oboru nejen v ČR, ale i ve světě. Ze svého mléka vyrábí od dubna 2019 mléčné výrobky (jogurt, zákys) ve své minimlékárně v Srbech.

Spolupráce s univerzitami

Meclovská zemědělská, a. s. spolupracuje i s akademickou sférou. Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích probíhají na našich pozemcích pokusy s pěstováním kotvičníku zemníhomaralího kořene. Kotvičník má pozitivní vliv na snižování cholesterolu a má afrodiziakální účinky na muže i ženy. Maralí kořen zvyšuje odolnost proti stresu a je současně imunostimulátorem. Naše firma spolupracuje také s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU) na výzkumu léčebného konopí. V prostorách společnosti jsou prostory vybavené technologiemi pro pěstování konopí a tyto prostory jsou spolu s personálním zajištěním určeny pro výzkumné záměry ČZU. Do budoucna v případě získání licence na pěstování léčebného konopí bychom chtěli realizovat naše konopí na trhu v ČR i zahraničí.

Základní kapitál společnosti tvoří 128.083 kusů zaknihovaných akcií na jméno o nominální hodnotě 1000,- Kč, firma poskytuje pracovní příležitost pro cca 100 zaměstnanců, roční obrat firmy se pohybuje v rozmezí 210-230 milionů Kč.