Historie živočišné výroby u nás

V oblasti živočišné výroby se zabýváme chovem skotu holštýnského plemene. V letech 1996-2001 proběhla první vlna modernizace ustájení hospodářských zvířat v řádu desítek milionů korun, která výrazně zvýšila produktivitu práce. Modernizace provozů v celkové výši investic přesahujících 68 milionů korun proběhla pomocí dlouhodobých úvěrů. Významnou pomocí pro ekonomiku těchto investic byla pomoc Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. prostřednictvím dotací úroků a jištění úvěrů.

Zjistit více

Chov skotu

Meclovská zemědělská, a. s. dnes chová cca 2.000 kusů skotu, z toho 1.000 dojnic.Průměrná užitkovost na dojnici a rok činí 10.800 litrů (2021).

Dojnice jsou ustájeny v Srbech u Horšovského Týna (650 kusů) a ve Březí u Meclova (350 kusů). Veškerou tržní produkci kravského mléka prodáváme do mlékárny MADETA, a. s.

Další kategorie skotu jsou pak ustájeny na farmách v Třebnicích a v Dolním Metelsku.

Chov prasat

Meclovská zemědělská, a. s. až do března roku 2017 provozovala chov prasat. Bylo chováno cca 3.000 kusů prasat, z toho 270 prasnic. Rekonstrukce objektu teletníku v Mašovicích v letech 2000-2001 umožnila Meclovské zemědělské, a. s. koncentrovat chov prasnic a následný odstav selat do jednoho místa. Navazující výkrm prasat byl dříve realizován na farmách na Dolním Baldově a Dolním Metelsku, poté v pronajatých objektech bývalého Společného podniku v Poběžovicích. Část produkce selat bylo prodávána společnosti ZOD Mrákov k dalšímu výkrmu. Výpověď z nájmu prostoru výkrmen prasat v Poběžovicích v roce 2016 vedl k ukončení již tak dlouhodobě ztrátového chovu prasat. Chovem prasat se Meclovská zemědělská, a. s. , respektive její právní předchůdci ZD (a JZD) Meclov zabývala téměř 40 let.

Chovatelské úspěchy

Asi nejslavnější kapitolou společnosti let 2005-2009 jsou chovatelské úspěchy dosahované na českých a evropských výstavách s trojicí dojnic Fanatička, Lidka a Ester. Je zde třeba uvést, že jde o dojnice z produkčních stád, nikoliv stád speciálně připravovaných na výstavy. Zcela jistě je nejznámější “redka” Fanatička, šampionka výstavy Přerov 2005, držitelka 4. místa celosvětové soutěže Red Champions around the World 2005. Na tomto chovatelském poli je třeba zmínit dlouholetou spolupráci s firmou Insemina Horšovský Týn ing. Václava Šalouna.

O Fanatičce dokonce byla nazpívána i písnička “Meclovská”, kterou složili pánové Áda Školka a Vladimír Salčák a kterou si můžete poslechnout na úvodní stránce těchto stránek.