Oznámení akcionářům společnosti.

Představenstvo obchodní společnosti

 

Meclovská zemědělská, a. s.

se sídlem: č.p. 72, 345 21 Meclov,

IČO: 64834646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 540,

(dále jen „Společnost“)

 

s v o l á v á

v souladu s ust. § 402 a násl. ve spojení s ust. § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne 6. 12. 2022 v 14:00 hodin

v sídle společnosti.

Pořad jednání s návrhy usnesení je uveden v pozvánce v sekci “Ke stažení”.