Pronajímatelům půdy – výdej naturálií

Výdej naturálií bude uskutečněn ve dnech 3.10.-6.10.2023 od 8.00 do 15.00 hod. Cena vč. DPH pro pronajímatele půdy je 400,– Kč/q (včetně pytlů). Každý pronajímatel pozemků má nárok na jeden pytel zdarma.

Možnost volného prodeje obilí za cenu 600,– Kč/q.