Oznámení vlastníkům půdy.

Vlastníci půdy, kteří propachtovávají (pronajímají) svoje pozemky společnosti Meclovská zemědělská, a. s. , mají nárok na 0,5 q (1 pytel) obilí zdarma plus za každý hektar pozemků 1 q obilí za sníženou cenu 500,– Kč/q. Maximální limit tohoto nároku je 20 q (20 ha).

Cena 1 q obilí pro běžný prodej je 1.000,– Kč (včetně DPH).

Datum výdeje obilí bude upřesněn v nejbližší době.