Představenstvo společnosti Meclovská zemědělská, a. s. tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se uskuteční 22.6.2022 od 9.00 hod v sídle společnosti. Pozvánku ve formátu pdf. naleznete v sekci “Ke stažení”.