Oznámení akcionářům společnosti.

Představenstvo obchodní společnosti   

Meclovská zemědělská, a. s. 

se sídlem: č.p. 72, 345 21 Meclov,  IČO: 64834646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 540 (dále jen „společnost“), svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se uskuteční dne 30.3.2023 od 9:00 hod v sídle společnosti v Meclově.

Pozvánka s programem jednání je v sekci “Ke stažení”.

V Meclově dne 14. 3. 2023

                                                                       představenstvo společnosti Meclovská zemědělská, a. s.